Adroddiad ar heriau a llwyddiannau sefydlu ysgolion pob oed

Ysgolion pob oed yng Nghymru

Adroddiad ar heriau a llwyddiannau sefydlu ysgolion pob oed

Adroddiad thematig wedi'i gyhoeddi gan Estyn – 13/01/2022. Mae hwn a chyhoeddiadau eraill Estyn ar gael ar wefan Estyn: www.estyn.llyw.cymru

Cyflwyniad

Disgwylir i’r arolwg thematig hwn gefnogi Llywodraeth Cymru drwy gyflawni’r amcanion canlynol:

  • Canolbwyntio ar heriau a llwyddiannau’r model pob oed
  • Darparu adroddiad cyflwr y genedl ar ysgolion pob oed 

Mae’r sector ysgolion pob oed yn sector sy’n tyfu, gyda mwy na dwbl nifer yr ysgolion ar agor yn 2020 o gymharu â 2017. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar dri maes eang: 

  • Y rhesymeg dros sefydlu ysgol pob oed
  • Sefydlu ysgolion pob oed

Ysgolion pob oed yng Nghymru - Adroddiad ar heriau a llwyddiannau sefydlu ysgolion pob oed (Saesneg)

Ysgolion pob oed yng Nghymru - Adroddiad ar XNUMX - XNUMX, XNUMX, a gynhyrchodd yr awdurdodau lleol

Diolchiadau

Estyn

Darparwr(wyr) dan sylw

Pob oed: Ysgol Idris Davies, Ysgol Bae Baglan, Ysgol Caer Elen, Ysgol Llanhari, Ysgol Gymuned Tonyrefail, Ysgol Nantgwyn, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, Ysgol Godre'r Berwyn, Ysgol Henry Richard

AWDURON

Estyn (cyhoeddiadau@estyn.llyw.cymru)

© Hawlfraint y Goron 2022

Cyfieithwyd y ddogfen hon gan Trosol (Saesneg i Gymraeg).

Sylwadau ar gau.
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
Cyfarfodydd i ddod
Ni chafwyd hyd i ddigwyddiad!
English English Cymraeg Cymraeg