Amdanom ni

Croeso

Mae'r wefan hon yn estyniad naturiol o Fforwm Ysgolion Pob Oed Cymru, sydd wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn rhannu syniadau ers 2017 a diolchwn i LlCC Addysg ar gyfer ariannu'r prosiect hwn. 

Mae'r sector arloesol hwn wedi tyfu o ddwy ysgol yn 2012 i 26 yn 2020. I ddechrau, enillwyd ein dealltwriaeth o'r ffordd orau i wneud i'n hysgolion gyflawni eu potensial trwy dreial a chamgymeriad. Yn fwy diweddar, mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe. Hefyd, mae yna gorff helaeth o wybodaeth a phrofiad mewn ysgolion unigol a allai fod o fudd i eraill ar hyd eu taith eu hunain. 

Mae’n amlwg y gall Ysgolion Pob Oed gynnig rhywbeth gwahanol a chyffrous. Er eu bod yn strwythurau hanfodol gymhleth i'w sefydlu a'u rheoli, gall deall sut mae eraill yn gweithredu gefnogi arweinwyr wrth ddatblygu eu Hysgolion Bob Oed. Ein nod syml yw rhannu ein gwybodaeth trwy'r wefan hon er budd pawb. 

Huw Lloyd
Cadeirydd 20/21 

Fideo cyflwyno:
Cytiad Fideo:
English English Cymraeg Cymraeg