Fy enw i yw John Luker, ac rwy'n fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig doethurol ym Mhrifysgol St Mary's yn Llundain. Rwy’n eich gwahodd i gymryd rhan yn yr holiadur ymchwil hwn fel pennaeth neu aelod o’r uwch dîm arwain mewn ysgol pob oed Cymraeg. Bydd y prosiect ymchwil ...
Darllen mwy
Prosiectau Ymchwil Pob Oed 2022/23 Fforwm Ysgolion Pob Oed Cymru £4,000 yn 2022 Cronfeydd sydd ar gael: £4,000 Gellir hawlio £4,000 ym mis Chwefror i hwyluso ymchwil (cyflenwi/ ymweliadau/CAD yn seiliedig ar brosiect, ac ati). Ymchwil penagored yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol. Ysgol arweiniol mewn print trwm. 1. Aml ...
Darllen mwy
Cynllun Ymchwil Ymchwil Pob Ysgol Oedran 2021-2022 Ymchwil a gyhoeddwyd gan Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe. Alex Southern | Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe [e-bost wedi'i warchod] Teitl: Archwiliad o Holl Ysgolion Oed yng Nghymru Nod (au) Gwneud ymchwil a chefnogi ysgolion Pob Oed i ...
Darllen mwy
Ymchwil Weithredu 2020/21 Mae'r ysgolion canlynol yn cymryd rhan mewn ymchwil weithredol yn y meysydd a nodwyd. Goruchwylir yr ymchwil gan Brifysgol Abertawe o ran methodoleg a chefnogaeth. Y bwriad yw adrodd ar ganfyddiadau trwy gynhadledd genedlaethol ym mis Medi 2021 a thrwy gyhoeddi cyfres ...
Darllen mwy
Ymchwil All Age Research (AAR) wedi'i gyhoeddi gan Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe. I gael mwy o wybodaeth am Ymchwil Pob Oed (AAR): Dr. Alma Harris FAcSS, FLSW, FRSA   [e-bost wedi'i warchod] Michelle Jones FAcSS, FLSW, FRSA  [e-bost wedi'i warchod] Beth yw pwrpas yr astudiaeth? Astudiaeth ymchwil yw hon a ariennir ...
Darllen mwy
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
English English Cymraeg Cymraeg