Adroddiad TERFYNOL 2022 Alma Harris, Michelle Jones, Alex Southern a Jeremy Griffiths. Dyma’r ymchwil ysgolheigaidd cyhoeddedig cyntaf ar Addysgu Pob Oedran yng Nghymru, mae’r Brifysgol wedi cwblhau’r datblygiad pwysig hwn ar y cyd â Fforwm Ysgolion Pob Oed Cymru. Crynodeb Gweithredol Ymgysylltu â'r gymuned ...
Darllen mwy
Ysgolion pob oed yng Nghymru Adroddiad ar heriau a llwyddiannau sefydlu ysgolion pob oed Adroddiad thematig a gyhoeddwyd gan Estyn – 13/01/2022. Mae hwn a chyhoeddiadau eraill Estyn ar gael ar wefan Estyn: www.estyn.llyw.cymru Cyflwyniad Disgwylir i’r arolwg thematig hwn gefnogi Llywodraeth Cymru drwy gyflawni ...
Darllen mwy
Cyhoeddwyd y bennod hon mewn llyfr o'r enw: Gwella Ansawdd Plentyndod yn Ewrop · Cyfrol 7 (tt. 75-89) Golygyddion: Michiel Matthes, Lea Pulkkinen, Christopher Clouder, Belinda Heys Cyhoeddwyd gan: Alliance for Childhood European Network Foundation, Brwsel , Gwlad Belg · ISBN: 978-90-8229-092-9 © 2018 Cynghrair dros ...
Darllen mwy
Yn ystod mis Tachwedd aeth staff o Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe (SUSE) gydag athrawon o Gymru ar ymweliad astudio â Gwlad yr Iâ.
Darllen mwy
Tair Haen ar gyfer Llwyddiant System a ddyluniwyd i ddiwallu anghenion plant wrth iddynt dyfu a datblygu Ymchwil a gyhoeddwyd gan Fforwm Ysgolion Canol Cenedlaethol - Nigel Wyatt Ionawr 2018 Cyflwyniad Agorodd ysgolion canol cyntaf y wlad hon ddiwedd y 1960au. Tyfodd eu niferoedd ...
Darllen mwy
Dysgu Gyda'n Gilydd: Agor dysgu mewn ysgolion trwodd Gwella Addysg yr Alban: Adroddiad gan HMIE ar arolygu ac adolygu 2005-2008, Arolygiaeth Addysg EM 2009. 2 Cwricwlwm Rhagoriaeth: Adeiladu'r Cwricwlwm 5: Fframwaith Asesu, Yr Alban Llywodraeth 2010. Ymchwil wedi'i gyhoeddi gan Ei Mawrhydi ...
Darllen mwy
Heriau a chyfleoedd arwain a rheoli ysgol bob oed Heidi Swidenbank, Is-Bennaeth, Academi Gorllewin Llundain, Northolt Research a gyhoeddwyd gan Swidenbank, Heidi, Coleg Cenedlaethol Arweinyddiaeth Ysgol (NCSL), crëwr y corff. (2007) Cyflwyniad a methodoleg Bedair blynedd yn ôl ymunais â thîm hŷn a gafodd y dasg ...
Darllen mwy
David Reynolds, Karl Napieralla, Joanna Parketny a Menna Jenkins Ymchwil a gyhoeddwyd gan yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Abertawe. Cefndir Mae 'pob oed' a elwir hefyd yn ysgol 'drwodd' yn cyfuno o leiaf cyfnod addysg Gynradd ac Uwchradd ac ar adegau hefyd y Cyfnod Meithrin ac Uwch ...
Darllen mwy
Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
English English Cymraeg Cymraeg