Cysylltwch â ni

Huw Lloyd
Cadeirydd / Fforwm Ysgolion Pob Oed

Helo. Fy enw i yw Huw Lloyd, a fi yw pennaeth Cymuned Ddysgu Ebbw Fawr 3-16 yng Nglyn Ebwy, Blaenau Gwent. Rwyf hefyd yn gadeirydd y Fforwm Pob Oed eleni. Agorodd yr Ysgol yn 2012 ar y safle The Works ym mhen deheuol Glyn Ebwy a oedd yn wreiddiol yn gartref i'r gwaith dur mwyaf yn Ewrop. Mae croeso i chi gysylltu â mi i siarad am unrhyw agweddau ar Addysg Bob Oed, neu faterion sy'n benodol i'n hysgol.

Penaethiaid

  Trystan Edwards
  Ysgol Garth Olwg
  Ysgol 3-19

  Heather Nicholas
  Ysgol Tonyrefail
  Ysgol 3-19

  Robert Jenkins
  Ysgol Bro Teifi
  Ysgol

  Ysgol 3-19

  David Haynes
  Ysgol Penrhyn Dewi VA
  Ysgol

  Ysgol 3-16

  Meryl Echeverry
  Abertyleri 3-16
  Ysgol 3-16

  Shaun Clarke
  Ysgol Cwm Brombil
  Ysgol 3-16

  Sarah Hopkins
  Ysgol Gatholig Bendigaid Carlo Acutis
  Ysgol 3-16

  Kirsty Retallik
  Ysgol Nantgwyn
  Ysgol 3-16

  Meinir Thomas
  Ysgol Llanhari
  Ysgol 3-19

  Yvonne Jones
  Ysgol Gymunedol Y Porth
  Ysgol 3-19

  Richard Owen
  Ysgol Idris Davies
  Ysgol

  Ysgol 3-18

  Gareth Jones
  Ysgol Gyfun Gwynllyw
  Ysgol 3-16

  Dafydd Hughes
  Ysgol Caer Elen
  Ysgol 3-16

  Dewi Owen
  Ysgol Llanfyllfa
  Ysgol 4-18

  Richard Rees
  Ysgol Bae Baglan
  Ysgol 3-16

  Laurel Davies
  Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur
  Ysgol 3-18

  Rhys Angel-Jones
  Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
  Ysgol 3-18

  Dorian Pugh
  Ysgol Henry Richard
  Ysgol 3-16

  Huw Lloyd-Jones
  Ysgol Bro Caereinion
  Ysgol 3-18

  English English Cymraeg Cymraeg