Cynhadledd Ryngwladol Fforwm Ysgolion Pob Oed Prifysgol Abertawe

Mewn partneriaeth â:

Mae’n bleser gan y Fforwm Ysgolion Pob Oedran, mewn partneriaeth â phrosiect strategol Erasmus+ ar Ysgolion Pob Oedran eich gwahodd i Gynhadledd Ryngwladol Fforwm Ysgolion Pob Oed Erasmus+ – gobeithio, dihangfa i’w chroesawu i lan y môr yng nghwmni pobl go iawn yn dilyn cyfyngiadau y ddwy flynedd ddiwethaf a chyfarfodydd Zoom diddiwedd! Dechreuodd prosiect Erasmus+ ym mis Medi 2019 a daw i ben ym mis Awst 2022. Cydlynir y prosiect gan International Links Global (ILG, sefydliad dielw wedi’i leoli yng Nghymru sy’n cefnogi ysgolion i ddatblygu eu dimensiwn rhyngwladol), Prifysgol Abertawe ac Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur, Prifysgol Murcia , Region de Murcia, Colegio Mirasierra trwy'r ysgol yn Sbaen a Phrifysgol Ynys Haskoli ac Aslandsskoli i gyd drwy'r ysgol yng Ngwlad yr Iâ.

Cynhelir y gynhadledd ddydd Llun 9 Mai, 2022, yng Ngwesty'r Towers ym Mae Abertawe. Yn bresennol mae'r partneriaid tramor ym mhrosiect Ysgolion Pob Oed Erasmus+ ac ESTYN, a fydd yn cyflwyno ar yr Adroddiad Thematig; bydd aelodau'r Fforwm Ysgolion Pob Oed a'n partneriaid ym mhrosiect Erasmus+ yn rhoi cyflwyniad ar ymchwil gweithredu. Bydd cyflwyniad byr ar TAITH y ffrwd ariannu newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi hybu cydweithrediad rhyngwladol rhwng ysgolion Cymru ac ysgolion ar draws y byd. ILG yw arweinydd y llywodraeth o ran hyrwyddo TAITH gydag ysgolion Cymraeg. Bydd cyfarfod Fforwm yn ystod y dydd hefyd. Fel y gwyddoch, y bwriad oedd cynnal cynhadledd AASF eleni, ond mae'r digwyddiad hwn yn ffordd fwy effeithiol o gysylltu cydweithwyr.

Mae croeso i unrhyw un o Ysgolion Pob Oed fynychu, ond byddai’n wych gweld penaethiaid a/neu ddirprwy benaethiaid, staff priodol a chadeiryddion llywodraethwyr.

Bydd y Fforwm yn ariannu arhosiad dros nos i fynychwyr ar ddydd Sul 8fed. Bydd y rhai sy'n mynychu'r gynhadledd yn gallu cael mynediad at gyfradd y gynhadledd yng Ngwesty'r Towers am £70/nos os oes sôn eu bod yn mynychu'r gynhadledd ar y 9fed o Fai.

Er mwyn hwyluso’r ail ran o ymchwil gweithredu, bydd Huw yn cynnig cyllid o £4000 trwy siec yn ystod y gynhadledd i ysgolion sydd heb hawlio eto.

Mae'r digwyddiad wedi gorffen.

dyddiad

09 2022 May
Wedi dod i ben!

amser

Trwy'r Dydd

Cost

Am ddim

Mwy o wybodaeth

RSVP
Gwesty a Sba Towers

Lleoliad

Gwesty a Sba Towers
Teras Ashleigh, Sgiwen, Abertawe SA10 6JL
Gwefan
http://www.thetowersswanseabay.com/
Sharon Pruski

Trefnydd

Sharon Pruski
Rhif Ffôn
+ 44 (0) 7963975219
E-bostio
[e-bost wedi'i warchod]
RSVP
Sylwadau ar gau.
English English Cymraeg Cymraeg