Dewi Owen

Dewi Owen
Ysgol Llanfyllfa
Ysgol 4-18

Bio

Helo. Fy enw i yw Dewi Owen ac rydw i'n Bennaeth Ysgol Llanfyllin, yr ysgol ddwyieithog newydd bob oed ym Mhowys. Fi hefyd yw cynrychiolydd ERW ar Gyngor ASCL Cymru.

Ym mis Medi 2017, cychwynnais ar fy Mhrifathrawiaeth gyntaf yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin. Cyn hyn, roeddwn yn Ddirprwy Bennaeth yn Ysgol Uwchradd y Drenewydd yn Powys.

Rwy'n siaradwr Cymraeg rhugl, yn briod ac mae gen i dri o blant sy (bron) wedi tyfu i fyny.

Diolch,
duwies

Ysgol Llanfyllfa

Ysgol Llanfyllin: ysgol bob oed sy'n darparu addysg ddwyieithog i ddisgyblion rhwng 4 a 18 oed. Mae gennym dîm rhagorol o athrawon a staff cymorth sy'n cyflwyno cwricwlwm cyfoethog a chyffrous i'r holl ddysgwyr - o'n ieuengaf yn y Cyfnod Sylfaen i'n hynaf yn yr 6th ffurflen.

Awdurdod Addysg Lleol:


Cyngor Sir Powys

Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
English English Cymraeg Cymraeg