Yvonne Jones

Yvonne Jones
Ysgol Gymunedol Y Porth
Ysgol 3-19

Bio

Helo. Fy enw i yw Yvonne Jones a fi yw Pennaeth Ysgol Gymunedol Porth, Cymuned Ddysgu XNUMX-XNUMX yn Porth, Rhondda Cynon Taf

Agorodd yr ysgol ym mis Medi 2018, ar safle blaenorol Ysgol Gymunedol Sir Porth. Mae ganddo adeilad newydd pwrpasol ar gyfer disgyblion yn y Feithrinfa i Flwyddyn 6 a bu adnewyddiad helaeth o'r adeilad gwreiddiol ar gyfer Blynyddoedd 7 i 11.

Mae croeso i chi gysylltu â mi i siarad am unrhyw agweddau ar Addysg Pob Oed, neu unrhyw faterion sy'n benodol i'n hysgol.

Ysgol Gymunedol Y Porth

Ein datganiad cenhadaeth 'Aspire Together, Cyflawni Gyda'n Gilydd' yn cael ei gyflawni gan fod gennym yr uchelgeisiau a'r disgwyliadau uchaf ar gyfer cyflawniad, lles ac ymddygiad ein disgyblion. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu dysgu ac addysgu rhagorol mewn amgylchedd gofalgar, diogel a maethlon. Rydym am i'ch plentyn fwynhau ei ddysgu a'r ystod eang o gyfleoedd allgyrsiol sydd ar gael wrth gael ei herio a'i gefnogi i gyrraedd ei lawn botensial.

Awdurdod Addysg Lleol:


Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Hysbysiadau HYSBYSIAD
Fforwm Ysgolion Pob Oed yn croesawu Ysgol Bro Caereinion yn gynnes i'n fforwm.
GWELD POPETH
English English Cymraeg Cymraeg